Ogłoszenie w postępowaniu przetargowym pn. ”Dostawa i montaż toalet publicznych”

udostępnij

6 sierpnia 2021 r. zostało opublikowane ogłoszenie w postępowaniu przetargowym pn. ”Dostawa i montaż toalet publicznych” z terminem składania ofert do 23 sierpnia 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dostawy, montażu i uruchomienia dwóch nowych toalet publicznych jednostanowiskowych z dostępem dla osób niepełnosprawnych (w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) w niżej wymienionych lokalizacjach (szkice sytuacyjne stanowią załącznik do 11 i 12 do SWZ):

  1. na Placu Chopina w Borzęcinie Dużym, dz. nr ew. 802/38 obr. 0004 Borzęcin Duży
  2. przy wejściu do parku gminnego w rejonie budynku Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21 w Starych Babicach na działce nr ew. 643/15, obręb 0001 Stare Babice

Szczegóły postępowania w tym opis przedmiotu zamówienia dostępne są na stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/493196