Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

udostępnij

Gmina Stare Babice wspólnie z gminami partnerskimi tj. Gminą Łomianki, Gminą Izabelin, Gminą Czosnów, Gminą Zakroczym, Gminą Jabłonna oraz Miastem Nowy Dwór Mazowiecki bierze udział w przedsięwzięciu dotyczącym opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego „Warszawa Zachód”.
5 sierpnia 2021 r. w Centrum Kultury w Łomiankach odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele Gminy Stare Babice – zastępca wójta Pani Katarzyna Sońta oraz skarbnik Pani Mariola Sarzyńska, wraz z przedstawicielami pozostałych gmin partnerskich, podpisali porozumienie w sprawie przeprowadzenia wspólnego postępowania przetargowego.
Wybór wykonawcy, który zrealizuje konieczne procedury, wykona analizy i opracuje Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), jest kolejnym krokiem współpracy gmin na rzecz przygotowania wysokiej jakości, kompleksowego i spójnego dokumentu strategicznego, uwzględniającego cele i specyfikę każdego z Partnerów.

fot. Urząd Miejski w Łomiankach