Ogłoszenie w postępowaniu przetargowym pn. „Dostawa i montaż wiat w gminie Stare Babice”

udostępnij

W dniu 5 sierpnia 2021 r. zostało opublikowane ogłoszenie w postępowaniu przetargowym pn. ”Dostawa i montaż wiat w gminie Stare Babice” z terminem składania ofert do 20 sierpnia 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż na terenie gminy Stare Babice z podziałem na części:

  1. część 1 zamówienia – Dostawa i montaż wiaty w miejscowości Zielonki-Parcela;
  2. część 2 zamówienia – Dostawa i montaż wiaty na terenie działki gminnej nr 252/30 położonej
    w Koczargach Starych;
  3. część 3 zamówienia – Dostawa i montaż wiaty na terenie pola rekreacyjno-wypoczynkowego w Starych Babicach;

Część 1 i 2 jest finansowane ze środków funduszu sołeckiego.

Szczegóły postępowania w tym opis przedmiotu zamówienia dostępne są na stronie internetowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/492588