Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli

udostępnij

Rozpoczęto prace związane z rozbudową istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli o dodatkowe skrzydło mieszczące sale dydaktyczne przeznaczone dla 600 uczniów. Obecnie trwają prace przygotowawcze polegające na wywiezieniu mas ziemnych, pozostałych po budowie kompleksu budynków: Domu Kultury, Szkoły oraz GOSiR.
Następnie wykonywane będzie fundamentowanie pod planowaną rozbudowę.