Ogłoszenie ws. otwartego konkursu ofert Powiatu Warszawskiego Zachodniego

udostępnij
Powiat Warszawski Zachodni zaprasza NGO’sy do składania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu:
1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
2) Wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Termin składania ofert upływa 9 marca 2022 r.