Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

udostępnij

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na zapewnienie  dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Stare Babice, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w okresie od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotacja została udzielona:

1) Pani Monice Skwarskiej, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole „Jeżyk” w Latchorzewie – dla 78 dzieci ;

2) Panu Grzegorzowi Wesołowskiemu, prowadzącemu Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Brzdąc” w Bliznem Jasińskiego – dla 78;

3) Pani Małgorzacie Mice, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole  „Słoneczny Domek” w Lipkowie – dla 25 dzieci;

4) Pani Ewie Drozd, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole „Zielona Akademia” w Wierzbinie – dla 100 dzieci;

5) Pani Jolancie Buczyńskiej prowadzącej Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowany Ołówek” w Starych Babicach – dla 90 dzieci.

Z treścią zarządzenia Wójta Gminy Stare Babice z dnia 16 lutego 2022 r. można zapoznać się pod linkiem: https://starebabice.bip.net.pl/?a=2807