Ogłoszenie Wyroku Sądu Rejonowego w Pruszkowie

udostępnij

Ogłoszenie Wyroku Sądu Rejonowego w Pruszkowie, II Wydział Karny w sprawie przerobienia w celu użycia za autentyczny dokumentu w postaci uzasadnienia do Uchwały Rady Gminy Stare Babice Nr XXXV/360/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. przez Przewodniczącego Rady Gminy Stare Babice nieprocedowanego przez Radę Gminy.

Sąd Rejonowy w Pruszkowie, II Wydział Karny w dniu 12 lipca 2022 r. o godzinie 12:30 w sprawie oskarżenia przeciwko Przewodniczącemu Rady Gminy Stare Babice wydał nieprawomocny wyrok (sygnatura akt II K 1617/21) w ramach którego uznał Przewodniczącego Rady Gminy Stare Babice za winnego zarzucanych mu czynów.

Dodatkowo Sąd Rejonowy w Pruszkowie, II Wydział Karny orzekł o wymierzeniu kary:

  • 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 2 lat;
  • obowiązek informowania Sądu o przebiegu okresu próby;
  • zakaz zajmowania stanowisk w jednostkach samorządu terytorialnego przez okres
    3 lat;
  • publikację wyroku na stronie internetowej Wojewody Mazowieckiego przez okres
    2 miesięcy;
  • obciążenie Przewodniczącego Rady Gminy Stare Babice kosztami i opłatami sądowymi.

Wyrok Sądu Rejonowego w Pruszkowie, II Wydział Karny jest nieprawomocny.