Współdziałanie Gminy Stare Babice i Gminy Izabelin

udostępnij

Gmina Stare Babice i Gmina Izabelin wspólnie przygotowują projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 898, czyli ul. Generała Władysława Sikorskiego na odcinku od ronda im. Klaudyny Potockiej w Klaudynie
do ul. 3 Maja w Izabelinie.

Projekt będzie stanowił pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego. Po zakończeniu prac projektowych ulica zostanie rozbudowana przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Poniżej przestawiamy rozwiązania projektowe w granicach Gminy Stare Babice.