Ogłoszono przetarg na budowę placu zabaw w Starych Babicach

udostępnij

Ogłosiliśmy przetarg na budowę placu zabaw w Starych Babicach (odtworzenie rozebranego w 2020 r. placu zabaw z ul. Lutosławskiego w Klaudynie).

Odtworzony plac zabaw będzie zlokalizowany w odległości około 400 metrów od swojej poprzedniej lokalizacji. Usytuowany będzie na terenie rekreacyjnym przy ul. Zielonej w Starych Babicach (w pobliżu istniejącej altany i boiska piłkarskiego).

Przypominamy, że plac zabaw przy ul. Lutosławskiego, zrealizowany jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu terytorialnego, został wybudowany niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (wyrok WSA) oraz rozebrany w związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. O szczegółach sprawy możecie się Państwo dowiedzieć z informacji przedstawionej przez Sekretarza Gminy Stare Babice – Pana Michała Więckiewicza pod linkiem: https://tiny.pl/wn7bk

Na wyposażenie nowego placu zabaw składać się będą odtworzone i poddane konserwacji urządzenia zabawowe z poprzedniego placu zabaw (zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią, zestaw wspinaczkowy, karuzela tarczowa, karuzela kubełkowa, huśtawka „bocianie gniazdo”, piaskownica, huśtawka „ważka”, altana rekreacyjna, hamak, leżaki i ławki) oraz nowe urządzenia, których naszym zdaniem brakowało w ofercie poprzedniego obiektu:
– huśtawka wahadłowa „dziecko z opiekunem”;
– karuzela „kierat”;
– dwie huśtawki wahadłowe podwójne.

Urządzenia pochodzące z rozbiórki placu zabaw z Klaudyna poddane zostały przeglądowi i ocenie producenta. Sporządzone zostały zalecenia pokontrolne, które określają konieczne do wykonania prace naprawcze i konserwacyjne. Plac zabaw przed oddaniem do użytku, jak każdy tego typu obiekt, będzie musiał spełniać normy oraz posiadać certyfikat uzyskany od uprawnionej jednostki inspekcyjnej.

Na placu zabaw zapewnimy dużo roślinności gatunków rodzimych. Planowane jest posadzenie 9 klonów pospolitych, 5 jarzębów pospolitych oraz utworzenie rabat z krzewów i bylin (m.in. wierzba purpurowa, porzeczka alpejska, irga kutnerowata). Nawierzchnie na placu zabaw będą jedynie naturalne: piaskowe i trawiaste, a ścieżki mineralne wodoprzepuszczalne.

Projektowany plac zabaw zgodny jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza na wskazanym obszarze lokalizację zieleni urządzonej i naturalnej, wiat, obiektów małej architektury oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych.

Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla planowanej budowy placu zabaw. Utworzenie obiektu we wskazanej lokalizacji i z opisanym wyżej wyposażeniem posiada pozytywną opinię Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego.

W galerii publikujemy projekt zagospodarowania terenu w rzucie oraz lokalizację placu zabaw. Z pełną dokumentacją przetargową można zapoznać się pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice/proceedings