Pismo od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim

udostępnij

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim informuje, iż zgodnie z art. 93 lit. c Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 201/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) właściwy organ rejestruje wszystkie podmioty prowadzące zakłady, w tym zakłady, w których utrzymuje się drób rzeźny lub niewielkie ilości ptaków w chowie przyzagrodowym oraz nadaje każdemu zakładowi niepowtarzalny numer rejestracyjny.

            W związku z powyższym każdy posiadacz drobiu przyzagrodowego w powiecie warszawskim zachodnim powinien zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim miejsce przetrzymywania drobiu wraz z podziałem na gatunki.

Zgłoszeń można dokonywać:

  • telefonicznie;
  • pisemnie;
  • drogą elektroniczną na adres wawazach@piwet.net;
  • osobiście w siedzibie Inspektoratu przy ul. Poznańskiej 129/133 w godzinach 8:00-16:00.

Oficjalne pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii  znajduje się tutaj.