Ograniczenie pracy Urzędu Gminy

udostępnij

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników informujemy, że wprowadzone zostają ograniczenia w pracy Urzędu Gminy Stare Babice. Od 25 stycznia 2022 r. ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów.

W przypadku konieczności osobistej wizyty obowiązuje wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie lub e-mailowo, we właściwej komórce organizacyjnej Urzędu Gminy. Bezpośrednia obsługa maksymalnie do 2 osób w Urzędzie. 

 e-mail: kancelaria@stare-babice.pl

 tel.: +22 722-95-81

szczegółowe dane kontaktowe: https://stare-babice.pl/urzad-gminy/referaty/

Ograniczone w bezpośredniej obsłudze DLA INTERESANTÓW do odwołania będą:

– Urząd Gminy
– GOPS
za wyjątkiem spraw związanych z obsługą Urzędu Stanu Cywilnego, tj.: obsługa spraw rejestracji bieżącej zgonów, sporządzania aktów zgonów, zawierania małżeństw i składania oświadczeń w ramach prowadzonych rejestrów przez Urząd Stanu Cywilnego. Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności przyjmuje interesantów wyłącznie po wcześniejszym umówieniu:
e-mail: uscel@stare-babice.pl
tel.: +22 722-90-36

Formularz kontaktowy: https://stare-babice.pl/kontakt/

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu można złożyć wyłącznie:

– elektronicznie przez e-PUAP,

– elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail: kancelaria@stare-babice.pl,

– za pośrednictwem Poczty Polskiej, adresując pisma: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, lub wrzucając pismo do skrzynki podawczej umieszczonej przy budynku Rynek 32 i budynku Rynek 21. Prosimy o wpisywanie na wnioskach danych kontaktowych (nr telefonu), które wykorzystane będą jedynie w celu obsługi wniosków.

Przypominamy, że nie obowiązuje już rejonizacja przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego, dlatego można go złożyć do urzędu dowolnej gminy w Polsce.

Odbiór dowodu osobistego następuje osobiście i jest możliwy wyłącznie w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu odbioru.

Sprawy meldunkowe można załatwiać internetowo, za pośrednictwem platformy ePUAP. Formularze internetowe dostępne są na stronie internetowej gov.pl. Formularze meldunkowe można również składać poprzez wrzucenie (do skrzynki podawczej na dokumenty) wypełnionego formularza oraz pełnej dokumentacji (tytuł prawny do nieruchomości) – jeżeli składasz kopie dokumentów pamiętaj, że muszą być one potwierdzone notarialnie;

Interesanci: w zakresie rejestracji bieżącej zgonów, będą przyjmowani bezpośrednio, bez wcześniejszego umówienia.