Referaty

Sekretariat

Magdalena Sobczak
tel.:(22) 722-94-51

sekretariat@stare-babice.pl

 

Biuro Obsługi Mieszkańca – Kancelaria
(tutaj wyrabia się Bilet Metropolitalny)

Koordynator Biura: Marta Adamska
tel.:(22) 722-95-81
kancelaria@stare-babice.pl

 


WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 4 (parter)
tel.: (22) 730 80 26
e-mail: wnip@stare-babice.pl

Naczelnik Wydziału: Agnieszka Senterkiewicz
e-mail: a.senterkiewicz@stare-babice.pl

Zadania wydziału


Referat Planowania Przestrzennego

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 3 (parter)
tel.: (22) 722 90 04
e-mail: rpp@stare-babice.pl

Kierownik Referatu: Monika Mika
e-mail: m.mika@stare-babice.pl

Zadania referatu


Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 22, 27, 28 i 31 (II piętro)
tel.: (22) 730 80 27, (22) 730 80 32, (22) 730 80 33, (22) 722 91 39
e-mail: rgg@stare-babice.pl


WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 10 (parter)
ROŚ tel.:  (22) 722 95 81, wew. 204
e-mail: ros@stare-babice.pl

Zadania wydziału


Referat Ochrony Środowiska

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 10 (parter)
tel.:  (22) 722 95 81, wew. 204
e-mail: ros@stare-babice.pl

Kierownik Referatu: Joanna Pałyska
e-mail: j.palyska@stare-babice.pl

Zadania referatu

 


WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 19 i 20 (I piętro)
tel.: (22) 722 90 07, (22) 730 80 20, (22) 730-80-50
e-mail: wbk@stare-babice.pl

Naczelnik Wydziału: Lidia Engler
e-mail: l.engler@stare-babice.pl

Zadania wydziału


Referat Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 1, 6, 7, 8 (parter)
tel.: (22) 722 91 99, (22) 730 80 60
e-mail: rpiedg@stare-babice.pl

Kierownik Referatu: Anna Michalska
e-mail:
anna.michalska@stare-babice.pl

Zadania referatu


Referat Wspólnej Obsługi Jednostek

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21
pokój 8, 9, 10, 16, 17 (I piętro)
tel.: (22) 722 90 78
e-mail: rwoj@stare-babice.pl

Oświata– 22 730 80 44, 22 730 80 98, 22 722 90 78
Płace jednostek obsługiwanych – 22 730 80 45
Księgowość jednostek obsługiwanych – 22 730-80-91, 22 730 80 67, 22 730 80 83, 22 730 80 67, 22 730 80 92, 22 749 18 81

Kierownik Referatu: Magdalena Lech
e-mail: m.lech@stare-babice.pl 

Zadania referatu

 


WYDZIAŁ INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 29 (II piętro)
tel.  22 730 80 34
e-mail: wigk@stare-babice.pl

Naczelnik Wydziału: Jacek Kłopotowski
e-mail: j.klopotowski@stare-babice.pl

Zadania wydziału


Referat Inwestycji Gminnych

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 30 (II piętro)
tel.: (22) 722 95 36
e-mail: rig@stare-babice.pl

Kierownik Referatu: Iwona Mika
e-mail: i.mika@stare-babice.pl

Zadania referatu


Referat Funduszy Zewnętrznych

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój nr 2 (parter)
tel.: (22) 752 90 83, (22) 730 80 77
e-mail: rfz@stare-babice.pl

Kierownik Referatu: Beata Tuzimek
e-mail: b.tuzimek@stare-babice.pl

Zadania referatu


Referat Gospodarki Komunalnej

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21
pokój 4 (parter)
tel.:  22 730 80 01
e-mail: rgk@stare-babice.pl

Kierownik Referatu: Dariusz Michalski
e-mail: d.michalski@stare-babice.pl

Zadania referatu


WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA

Urząd Gminy Stare Babice
e-mail: row@stare-babice.pl


Referat Oświaty i Wychowania

Urząd Gminy Stare Babice
e-mail: row@stare-babice.pl

 


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 13 (I piętro)
tel.: (22) 730 80 16


Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Gminy

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 24, 25 (II piętro)
tel.: (22) 730 80 30, (22) 752 87 51
e-mail: rks@stare-babice.pl

p.o. Kierownika Referatu: Halina Sztyler
e-mail: h.sztyler@stare-babice.pl

Zadania referatu


Biuro Prawne

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój nr 12 ( I piętro)
tel.: (22) 730 80 15

Koordynator: Małgorzata Pytel-Kostrzewa
e-mail: bp@stare-babice.pl

Zadania biura


Biuro Tele-Informatyczne

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21
pokój nr 21 ( I piętro)
tel.: (22) 730 80 99

Koordynator: Marcin Szepielak
e-mail: bi@stare-babice.pl

Zadania biura


Biuro Obsługi Rady Gminy

Biuro Obsługi Rady Gminy – BORG

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21
pokój 6 (I piętro)
tel.: (22) 730 80 28
e-mail: borg@stare-babice.pl

Zadania biura


Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21
pokój 25, 26, 27 (I piętro)
tel.: (22) 730 80 96
e-mail: uscel@stare-babice.pl

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności przyjmuje interesantów w godzinach:
poniedziałek 8:00 – 16:30, wtorek-czwartek 8:00 – 15:30, piątek 8:00 – 12:00 (w godz. 12:00- 15:00 tylko rejestracja zgonów)

Najbliższe Terenowe Punkty Paszportowe :

– Warszawa Bemowo – ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
– Ożarów Mazowiecki – ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
– Łomianki – ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki
– Pruszków- ul. Michała Drzymały 30, 05-800 Pruszków

Kierownik Referatu: Magdalena Łagun-Paszek
e-mail:
m.lagun-paszek@stare-babice.pl

Zadania USC i EL


Biuro ds. Kadr, Płac i Szkoleń

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 11 (I piętro)
tel.: (22) 730 80 14
e-mail: bks@stare-babice.pl

Koordynator: Katarzyna Tymczyszyn

Zadania biura


Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obronnych i Obrony Cywilnej

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 23 (II piętro)
tel.: (22) 730 80 04

Roman Balcerowiak
e-mail: r.balcerowiak@stare-babice.pl

Zadania


Audytor Wewnętrzny

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 11 (I piętro)
tel.: (22) 730-80-35

Zbigniew Michnowski
e-mail:
audytor@stare-babice.pl

Zadania audytora


Samodzielne Stanowisko ds. BHP i P.POŻ.

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 2 (parter)
tel.: (22) 730 80 02

Paweł Janiszewski
e-mail: p.janiszewski@stare-babice.pl

Zadania


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 18 (I piętro)
tel.: (22) 730 80 04

 

Zadania Pełnomocnika


Inspektor Ochrony Danych

Marcin Szalacha
e-mail: iod@stare-babice.pl

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice
pokój 11, 12, 13, 14, 15 (I piętro)

Kierownik: Alicja Napurka    
tel.: (22) 730 80 47
e-mail:
gops@stare-babice.pl


Straż Gminna Gminy Stare Babice

ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice

pokój 22, 23, 24 (I piętro)
zgłoszenia interwencji nr alarmowy 986 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 22.00 


Komendant: Andrzej Karpiński

sekretariat tel.: (22) 722 53 92
e-mail: sekretariat@sgsb.pl


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice
pokój 20 (I piętro)
tel.: (22) 730 80 78
Przewodniczący Komisji –  Justyna Szczepanik


(gkrpa@stare-babice.pl), dokumenty adresowane do GKRPA proszę pozostawiać w kancelarii Urzędu Gminy.

Dyżury konsultacyjne:

– Justyna Szczepanik
wtorek 14:00-18:00
– terapeuta uzależnień Twierdziańska Anna
tel. 502 336 947
– ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie mgr Jacek Urbaniak
wtorek 16:45-19:45
– psycholog Agnieszka Kik-Głowacz
czwartek 8:30-17:30
Godziny dyżurów mogą ulec zmianie.