Referaty

Sekretariat   – Magdalena Sobczak

(22) 722-94-51
(22) 722-92-49    fax (22) 730-80-88 
sekretariat@stare-babice.pl

Kancelaria     (tutaj wyrabia się Bilet Metropolitalny)

           

(22) 722-95-81     fax (22) 722-90-21
kancelaria@stare-babice.pl

Referat Finansowo-Księgowy

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 20 i 21 (I piętro)
tel. 22 722 90 07, 22 730 80 20, 22 730-80-50
e-mail: rfk@stare-babice.pl

Kierownik: Lidia Engler

e-mail: l.engler@stare-babice.pl

Zadania referatu

Referat Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 6, 7, 8, (parter)
tel.  22 722 91 99, 22 730 80 60
e-mail: RPIEDG@stare-babice.pl
 

Kierownik: Anna Michalska


e-mail: anna.michalska@stare-babice.pl

Zadania referatu

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21
pokój 36 (I piętro)
tel.  22 730 80 96
e-mail: uscel@stare-babice.pl

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
poniedziałek 8oo– 163o, wtorek-czwartek 8oo-153o, piątek 8oo– 12oo (w godz. 12oo– 15oo tylko rejestracja zgonów)

Kierownik: Magdalena Łagun-Paszek

e-mail: m.lagun-paszek@stare-babice.pl

Zadania referatu

Referat Planowania Przestrzennego

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 3 i 4 (parter)
tel.  22 722 90 04, 22 730 80 03
e-mail:rpp@stare-babice.pl

Kierownik: Damian Siembida

e-mail: d.siembida@stare-babice.pl

Zadania referatu

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 26, 27, 32, 33 (II piętro)
tel.  22 722 91 39, 22 730 80 26
e-mail: rgign@stare-babice.pl

Kierownik:  Agnieszka Senterkiewicz
e-mail: a.senterkiewicz@stare-babice.pl

Zadania referatu

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 34, 35 (II piętro)
tel.  22 722 95 36
e-mail: riirg@stare-babice.pl

Kierownik: Iwona Mika
e-mail: i.mika@stare-babice.pl

Zadania referatu

Referat Zamówień Publicznych

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 34, 35 (II piętro)
tel.  22 730 80 34
e-mail: rzp@stare-babice.pl
Kierownik: Jacek Kłopotowski

e-mail: j.klopotowski@stare-babice.pl

Zadania referatu

Referat Komunikacji Społecznej (kontakt z mediami)

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 29, 30 (II piętro)
tel.  22 730 80 40, 22 730 80 30
e-mail: rks@stare-babice.pl

p.o. Kierownika: Anna Tymko

e-mail: a.tymko@stare-babice.pl

 

Zadania referatu

Referat Ochrony Środowiska

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 10,12 (parter)
tel.  22 722 90 06, 22 730 80 12, 22 730 80 74
e-mail: ros@stare-babice.pl
Kierownik: Katarzyna Sońta

e-mail: k.sonta@stare-babice.pl

Zadania referatu

Referat Organizacyjny, Prawny i Kadr

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 14 (I piętro)
tel.  22 730 80 14
e-mail: ropik@stare-babice.pl
Zadania referatu

 

Referat Gospodarki Komunalnej i Obsługi Administracyjno-Gospodarczej

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 1, 2 (parter)
tel.  22 722 95 35, 22 730 80 02
22 730 80 01 – zgłaszanie awarii oświetlenia
e-mail: rgkioag@stare-babice.pl
Kierownik: Dariusz Michalski

e-mail: d.michalski@stare-babice.pl

Zadania referatu

Referat Wspólnej Obsługi Jednostek

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21
pokój 24, 25, 26, 38  (I piętro)
tel.  22 722 90 78
e-mail: rwoj@stare-babice.pl

Kierownik:  Monika Bachańska

e-mail: m.bachanska@stare-babice.pl

Zadania referatu

Biuro Obsługi Rady Gminy

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 28 (II piętro)
tel.  22 730 80 28, 22 730 80 67
e-mail: borg@stare-babice.pl

Kierownik: Anna Błażejewska
a.blazejewska@stare-babice.pl

Zadania referatu

Zespół Obsługi Informatycznej

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21
pokój nr 37 ( I piętro)
tel.  22 730 80 99

Kierownik: Marcin Szepielak
e-mail: informatyk@stare-babice.pl

Zadania referatu

Zespół Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 34, 35 (II piętro)
tel.  22 752 90 83, 22 730-80-59
e-mail: zfz@stare-babice.pl

Kierownik: Beata Tuzimek

e-mail: b.tuzimek@stare-babice.pl

Zadania referatu

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obronnych i Obrony Cywilnej

 Roman Balcerowiak

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 28 (II piętro)
tel.  22 752 87 52
e-mail: r.balcerowiak@stare-babice.pl

Zadania referatu

Gminny Komendant ds. BHP i P.POŻ

Paweł Janiszewski

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 2 (parter)
tel.  22 730 80 02
e-mail: p.janiszewski@stare-babice.pl

Zadania referatu

Audytor Wewnętrzny

Teresa Pietrzak 

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 31 (II piętro)
tel. 22 730 80 52
e-mail: audytor@stare-babice.pl

Zadania referatu

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Roman Balcerowiak

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 28 (II piętro)
tel.  22 752 87 52
e-mail: r.balcerowiak@stare-babice.pl

Zadania referatu

 

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE (w budynkach UG)

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (500+, 300+)
  ul. Rynek 21
  kier. Alicja Napurka    
  tel. (22) 722-90-11    
  (22) 752-83-85    
  gops@stare-babice.pl
 • Straż Gminna Gminy Stare Babice    
  ul. Rynek 21, pok. 44, 45
  tel. interwencje: tel. (22) 722-53-92  lub 986
  w godz. 7.00 do 22.00 od poniedziałku do piątku 
  komendant Andrzej Karpiński
  tel. (22) 721-02-11 w godz. 8:00-16:00
  straz.gminna@stare-babice.pl

INNE

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice

  tel. (22) 722 04 93
  Przewodniczący Komisji – Jacek Urbaniak
  (gkrpa@stare-babice.pl), dokumenty adresowane do GKRPA proszę pozostawiać w kancelarii Urzędu Gminy.
  Dyżury konsultacyjne:
  – specjalista terapii uzależnień dr Jerzy Pietrzak
     środa 14:30-16:30 i sobota 12:00-14:00
  – ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie mgr Jacek Urbaniak
     wtorek 16:45-19:45
  Godziny dyżurów mogą ulec zmianie.
  Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie zaprasza w piątki w godz. 16:30-18:30 Prowadząca Wanda Morawska

Gminna Spółka Wodna „Babice”  
ul. Rynek 21
tel. (22) 752-82-71

Punkt kasowy WBS o/Stare Babice  

ul. Rynek 32
tel. (22) 752-82-74

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

ul. Rynek 21
Doradztwo Rolnicze w Starych Babicach  
Kierownik Zofia Rutkowska  
kom. 606-497-254  
zofia.rutkowska@modr.mazowsze.pl  
Marek Kłujszo  
tel. (22) 752-91-42

PUNKT UBEZPIECZEŃ  
ul. Rynek 21
Beata Głodkowska  
pośrednik ubezpieczeniowy PZU S.A.  
Ubezpieczenia:  majątkowe, komunikacyjne, rolne, turystyczne, inne  
Urząd Gminy, ul. Rynek 21  
tel. 22 798 92 31; 603 773 855  
beata_glodkowska@poczta.onet.pl  
Punkt czynny:  poniedziałek 8.30-14.30  wtorek 8.30-14.30  
środa nieczynne  czwartek 8.30-14.30  piątek 8.30-14.30