Referaty

Sekretariat
(Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu)

Magdalena Sobczak
tel.:(22) 722-94-51

tel.:(22) 722-92-49
sekretariat@stare-babice.pl

 

Biuro Obsługi Mieszkańca – Kancelaria
(tutaj wyrabia się Bilet Metropolitalny)

tel.:(22) 722-95-81
fax: (22) 722-90-21

kancelaria@stare-babice.pl

 
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 26, 27, 32, 33 (II piętro)
tel.: (22) 722 91 39, (22) 730 80 26
e-mail: wnip@stare-babice.pl

Naczelnik Wydziału: Agnieszka Senterkiewicz
e-mail: a.senterkiewicz@stare-babice.pl

Zadania


Referat Planowania Przestrzennego

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 3 i 4 (parter)
tel.: (22) 722 90 04
e-mail: rpp@stare-babice.pl

 

Zadania referatu

 


WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 10,12 (parter)
tel.:  (22) 722 90 06, (22) 730 80 12, (22) 730 80 74
e-mail: wosigk@stare-babice.pl

Zadania


Referat Gospodarki Komunalnej

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 1, 2 (parter)
tel.:  22 722 95 35
e-mail: rgk@stare-babice.pl

Kierownik Referatu: Dariusz Michalski
e-mail: d.michalski@stare-babice.pl

Zadania referatu

 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY

 

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 20 i 21 (I piętro)
tel.: (22) 722 90 07, (22) 730 80 20, (22) 730-80-50
e-mail: wbk@stare-babice.pl

Naczelnik Wydziału: Lidia Engler
e-mail: l.engler@stare-babice.pl

Zadania


Referat Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 6, 7, 8, (parter)
tel.: (22) 722 91 99, (22) 730 80 60
e-mail: rpiedg@stare-babice.pl

Kierownik Referatu: Anna Michalska
e-mail:
anna.michalska@stare-babice.pl

Zadania referatu


Referat Wspólnej Obsługi Jednostek

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21
pokój 24, 25, 26, 38  (I piętro)
tel.: (22) 722 90 78
e-mail: rwoj@stare-babice.pl

Zadania referatu

 


WYDZIAŁ INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 34, 35 (II piętro)
tel.  22 730 80 34
e-mail: wizif@stare-babice.pl

Naczelnik Wydziału: Jacek Kłopotowski
e-mail: j.klopotowski@stare-babice.pl

Zadania referatu


Referat Inwestycji Gminnych

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 34, 35 (II piętro)
tel.: (22) 722 95 36
e-mail: rig@stare-babice.pl

Kierownik Referatu: Iwona Mika
e-mail: i.mika@stare-babice.pl

Zadania referatu


Referat Funduszy Zewnętrznych

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój nr 2 (parter)
tel.: (22) 752 90 83, (22) 730-80-59
e-mail: rfz@stare-babice.pl

Kierownik Referatu: Beata Tuzimek
e-mail: b.tuzimek@stare-babice.pl

Zadania referatu

 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 16 (I piętro)
tel.: (22) 730 80 16

 


Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Gminy

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 29, 30 (II piętro)
tel.: (22) 730 80 30, (22) 730 80 50
e-mail: rks@stare-babice.pl

Zadania referatu


Biuro Prawne

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój nr 15 ( I piętro)
tel.: (22) 730 80 15

Koordynator: Małgorzata Pytel-Kostrzewa
e-mail: bp@stare-babice.pl

Zadania


Biuro Tele-Informatyczne

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21
pokój nr 37 ( I piętro)
tel.: (22) 730 80 99

Koordynator: Marcin Szepielak
e-mail: bi@stare-babice.pl

Zadania


Biuro Obsługi Rady Gminy

Biuro Obsługi Rady Gminy – BORG

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21
pokój 22 (I piętro)
tel.: (22) 730 80 28, (22) 730 80 67
e-mail: borg@stare-babice.pl

Koordynator: Anna Błażejewska
a.blazejewska@stare-babice.pl

Zadania

 


Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21
pokój 36 (I piętro)
tel.: (22) 730 80 96
e-mail: uscel@stare-babice.pl

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
poniedziałek 8:00 – 16:30, wtorek-czwartek 8:00 – 15:00, piątek 8:00 – 12:00 (w godz. 12:00- 15:00 tylko rejestracja zgonów)

Kierownik Referatu: Magdalena Łagun-Paszek
e-mail:
m.lagun-paszek@stare-babice.pl

Zadania


Biuro ds. Kadr, Płac i Szkoleń

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 14 (I piętro)
tel.: (22) 730 80 14
e-mail: bks@stare-babice.pl

Koordynator: Katarzyna Tymczyszyn

Zadania


Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obronnych i Obrony Cywilnej

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 28 (II piętro)
tel.: (22) 752 87 52

Roman Balcerowiak
e-mail: r.balcerowiak@stare-babice.pl

Zadania


Audytor Wewnętrzny

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 31 (II piętro)
tel.: (22) 730 80 52

Teresa Pietrzak
e-mail:
audytor@stare-babice.pl

Zadania referatu


Samodzielne Stanowisko ds. BHP i P.POŻ.

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 2 (parter)
tel.: (22) 730 80 02

Paweł Janiszewski
e-mail: p.janiszewski@stare-babice.pl

Zadania


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 28 (II piętro)
tel.: (22) 752 87 52

Roman Balcerowiak
e-mail: r.balcerowiak@stare-babice.pl

Zadania


Inspektor Ochrony Danych

Justyna Rytel-Kuc
e-mail:
iod@stare-babice.pl

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (500+, 300+)

ul. Rynek 21
Kierownik: Alicja Napurka    
tel.: (22) 722 90 11    
tel.: (22) 752 83 85
e-mail:
gops@stare-babice.pl


Straż Gminna Gminy Stare Babice

ul. Rynek 21, pok. 44, 45
zgłoszenia interwencji nr alarmowy 986 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 22.00 


Komendant: Andrzej Karpiński

sekretariat tel.: (22) 722 53 92
e-mail: sekretariat@sgsb.pl


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice
tel.: (22) 730 80 78
Przewodniczący Komisji –  Justyna Szczepanik
(gkrpa@stare-babice.pl), dokumenty adresowane do GKRPA proszę pozostawiać w kancelarii Urzędu Gminy.

Dyżury konsultacyjne:
– specjalista terapii uzależnień dr Jerzy Pietrzak
środa 14:30-16:30 i sobota 12:00-14:00
– ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie mgr Jacek Urbaniak
wtorek 16:45-19:45
Godziny dyżurów mogą ulec zmianie.

 


Gminna Spółka Wodna „Babice”

ul. Rynek 21
tel.: (22) 752 82 71

 


Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

ul. Rynek 21
Doradztwo Rolnicze w Starych Babicach  
Kierownik Zofia Rutkowska  
tel. kom.: 606 497 254  
zofia.rutkowska@modr.mazowsze.pl  
Marek Kłujszo  
tel.: (22) 752 91 42


Punkt Ubezpieczeń
 

ul. Rynek 21
Beata Głodkowska  
pośrednik ubezpieczeniowy PZU S.A.  
Ubezpieczenia:  majątkowe, komunikacyjne, rolne, turystyczne, inne  

tel.: (22) 798 92 31
tel. kom.: 603 773 855  

beata_glodkowska@poczta.onet.pl

Punkt czynny:  poniedziałek 8.30-14.30  wtorek 8.30-14.30  
środa nieczynne  czwartek 8.30-14.30  piątek 8.30-14.30