Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Warszawa Zachód

udostępnij

Gmina Stare Babice objęta została pilotażem SUMP, którego celem jest m.in. wspieranie samorządów w tworzeniu i wdrażaniu dla obszarów funkcjonalnych (SUMP). Pilotaż prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, inicjatywę Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

W nowej perspektywie unijnej 2021-2027, będzie to główny dokument strategiczny w zakresie planowania i rozwoju zrównoważonej mobilności, kształtowania mobilności miejskiej obejmującej transport, ochronę środowiska, w kontekście rozwiązywania problemów zdrowia, rozwoju społecznego i gospodarczego. Gminy posiadające Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej będą otrzymywały dodatkowe punkty w składanych przez siebie wnioskach o dofinansowanie, a rozwiązania opisane w dokumentach będą traktowane priorytetowo.

5 stycznia 2021 r., gminy współpracujące w ramach obszaru „Warszawa Zachód” podpisały Porozumienie. Do gmin z tego obszaru należą: Stare Babice, Izabelin, Czosnów, Zakroczym, Jabłonna, Nowy Dwór Mazowiecki, oraz Lider grupy – Gmina Łomianki.

Mieszkańcy, którzy uzupełnią ankietę, mogą wziąć udział w warsztatach dotyczących opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru „Warszawa Zachód”, w tym dla Gminy Stare Babice. Podstawą opracowania SUMP jest udział społeczny wszystkich zainteresowanych, dlatego zachęcamy do zgłoszenia się na warsztaty. Czekamy na Państwa głos. 

Warsztaty  dla kilku grup wiekowych odbędą się w dniach: 9-12 marca 2021 r.  

Warsztaty trwają  1,5 – do 2 godz. , o terminie każda z grup zostanie powiadomiona odrębnym mailem.

Ankieta rekrutacyjna dla mieszkańca: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4ZTR-ApCtKE6_53fn5ZFxzf58SU5NSLOyCdmHA1GE83Ks0Q/viewform

Idea tworzenia Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP): ARTYKUŁ