Otrzymaliśmy Certyfikat Partnera Kampanii „Solidarni z Seniorami – Razem damy radę”

udostępnij
12 maja w hotelu Splendor w Babicach Nowych odbyła się Konferencja Regionalnej Fundacji Senior-Care i Krajowej Izby Domów Opieki.
Konferencje Senior-Care to cykliczne wydarzenia o charakterze ogólnopolskim i regionalnym, realizowane w formule konferencyjno-edukacyjnej oraz szkoleniowo-warsztatowej. Dedykowane są osobom, instytucjom oraz podmiotom związanym z holistycznie pojmowaną opieką senioralną, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb placówek świadczących opiekę długoterminową. Współpracujące z Fundacją Senior-Care grono naukowców, ekspertów i praktyków, reprezentujących szeroko pojmowaną gerontologię i dziedziny pokrewne – dzieli się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z uczestnikami konferencji i warsztatów. Dotychczas odbyło się pięć tego typu projektów.

Projekt „Solidarni z Seniorami – Razem damy radę”, realizowany jest przez Fundacja Senior-Care przy wsparciu KIDO – Krajowa Izba Domów Opieki oraz Krajowego Rejestru Domów Opieki. Jego celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w kontekście sytuacji Seniorów, w dobie epidemii koronawirusa, a przede wszystkim wsparcie osób starszych poprzez rzetelną informację, edukację i aktywizację.

Partnerami tej ogólnopolskiej kampanii zostały Gmina Stare Babice oraz Gminna Rada Seniorów.
Podczas konferencji, Prezes Stowarzyszenia MANKO i redaktor naczelnego magazynu „Głos Seniora” – Pan Łukasz Salwarowski, wręczył Wójtowi Gminy Stare Babice Sławomirowi Sumce oraz Sekretarzowi Gminnej Rady Seniorów Annie Czajkowskiej certyfikaty potwierdzające partnerstwo Gminy Stare Babice i Gminnej Rady Seniorów.
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dostępnymi na stronie internetowej magazynu „Głos Seniora” – TUTAJ.
Zdjęcia: Izabela Bek | Gazeta Babicka