„Błękitna tarcza na naszej Radiostacji”

udostępnij

Na wybranych elementach Radiostacji Babice zostały umieszczone tabliczki informacyjne „Zabytek chroniony prawem” nazywane też błękitną tarczą Zachwatowicza. Teraz już nikt nie może mieć wątpliwości, że Radiostacja Babice jest zabytkiem. Wpisem do rejestru z dnia 1.12.2017 nr. 1524 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zapewnił naszej radiostacji całkowitą ochronę prawną. Tabliczki przekazało Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.

„Błękitna Tarcza (Blue Shield) jest kulturowym odpowiednikiem Czerwonego Krzyża. Jest to symbol ochrony określony w Konwencji haskiej z 1954 r. (Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisana w Hadze dnia 14 maja 1954 r.). Zgodnie z zapisami Konwencji, znak Błękitnej Tarczy służy dla oznakowania obiektów kultury, aby zapewnić im ochronę przed atakiem w razie konfliktu zbrojnego. Autorem emblematu jest Polak, profesor Jan Zachwatowicz, w tamtym okresie Generalny Konserwator Zabytków, uczestnik Konferencji międzyrządowej w sprawie ochrony dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podczas której została uchwalona Konwencja haska z 1954 r.” cytat z http://www.mkidn.gov.pl/