Otwarcie ofert przetargowych na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli

udostępnij

Dzisiaj dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym WIZiF.271.2.2021 pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli”.

W postępowaniu wpłynęło 7 ofert. Ofertę z najniższą ceną złożył Wykonawca Lindner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na kwotę 24 749 251,95 zł brutto.

W chwili obecnej trwa procedura związana z badaniem i oceną ofert.

Szczegóły, w tym dane wszystkich Wykonawców i ich ceny ofertowe, dostępne są w informacji z otwarcia ofert, które znajdują się pod poniższym linkiem w sekcji Komunikaty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/430831