Wspólne posiedzenie Komisji

udostępnij

BORG.0012.6.5.2021

Stare Babice, dnia 21 kwietnia 2021 r. 

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

 

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 Statutu Gminy Stare Babice
(Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2019 r. poz. 6670) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. poz. 1842
z późn. zm.)

 

zwołuję w trybie zdalnym wspólne posiedzenie Komisji

w dniu 27 kwietnia 2021 r. o godz. 14:00

Tematem posiedzenia będzie:

 

  1. Omówienie projektów uchwał do XXXIII sesji Rady Gminy Stare Babice.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                 (-) Henryk Kuncewicz

                                                                                                                 

 

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=468

 

Obrady rady gminy będą transmitowane (kanał YouTube UGStareBabice).