Otwarcie ofert przetargowych w postępowaniu pn. „Budowa oświetlenia na terenie gminy Stare Babice”

udostępnij

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym RZP.271.12.2020 pn. „Budowa oświetlenia na terenie gminy Stare Babice”

W postępowaniu wpłynęło 9 ofert. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 214 000 brutto w tym:

  • część 1 – Budowa oświetlenia w Latchorzewie i w Mariewie – 88 000 zł,
  • część 2 – Oświetlenie Alei Dębów Katyńskich i dojścia do szkoły – 126 000 zł.

Ofertę z najniższą ceną złożył:

w części 1 –  BUDWEX Mieczysław Wasilewski z siedzibą w miejscowości Truskaw na kwotę 38 160,34 zł brutto;

w części 2 – Energo-Bud Grzegorz Chmiel z siedzibą w Brwinowie na kwotę 48 506,28 zł brutto.

Szczegóły dostępne są w informacji z otwarcia ofert pod linkiem:
https://starebabice.bip.net.pl/?a=759

Sesja online z otwarcia ofert dostępna jest pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=xb4dnbZh8Og