Trwają prace przy podtopieniach w gminie Stare Babice

udostępnij

Od kilku dni w naszej gminie nieustannie trwają prace związane z licznymi podtopieniami. Mieszkańcy, strażacy, wójt Sławomir Sumka oraz zastępca wójta Tomasz Szuba działają w terenie odpompowując wodę w najbardziej zagrożonych rejonach.

Najtrudniej wygląda sytuacja w zachodniej części gminy, szczególnie w Topolinie, który położony jest najniżej. Schodzą się tam trzy rowy, które odwadniają drogi i pola od Zielonek, przez Wojcieszyn i Wierzbin.

Inwestor, który w ubiegłych latach w Topolinie budował domy, zabudował część rowu instalacją podziemną, przykrywając rów odprowadzający, co jak się okazuje w obecnej sytuacji jest niewystarczające do odbioru takiej ilości wody.

Woda zalała bardzo duże obszary upraw, a szukając ujścia zbliża się do domów przy ul. Batorego i ul. Sobieskiego. Jeden z domów został dziś obłożony workami z piaskiem. Władze gminy wraz ze strażakami pozostają w pełnej gotowości w przypadku potrzeby zabezpieczenia innych domów.

Strażacy z OSP Stare Babice i OSP Borzęcin, jak również OSP Bieniewice działają w tym rejonie bardzo intensywnie, odpompowując wodę z pól do stawu w Borzęcinie i dalej do rowów KPN-u.

W terenie obecni są również prezes Gminnej Spółki Wodnej Babice oraz referat komunalny urzędu gminy.

Ponadto akcja ratownicza trwa również w Wojcieszynie przy ul. Trakt Królewski, gdzie nadmiar wody po opadach z ul. Warszawskiej i okolicznych pól zalał kilka posesji.

Zalane są także pola pomiędzy ul. Ogrodniczą a ul. Wieruchowską w Babicach Nowych. Wystąpił tam problem z samoistnym odprowadzeniem wody z tego rejonu. Na wniosek Gminy Stare Babice strażacy użyczyli gospodarzom pompę oraz odcinki do odpompowywania wody. To jednak nie dawało oczekiwanych efektów, więc aktualnie GPK Eko-Babice instaluje tam bajbasy wokół przepustów, aby odprowadzić nadmiar wody.

Na wniosek wójta wykonana została dokumentacja zdjęciowa w celu podjęcia działań, które w przyszłości uchronią nas przed takimi sytuacjami lub ograniczą powstałe straty. Analizujemy i dokumentujemy sytuację na terenie gminy Stare Babice również poprzez drona.

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka spotkał się z Zastępcą Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Dariuszem Skarżyńskim, przedstawicielem Gminnej Spółki Wodnej w Ożarowie Mazowieckim oraz z dyrektorem Wód Polskich z rejonu Łowicz. Rozmowy dotyczyły drożności kanału Ożarowskiego, który w większości odbiera od nas wodę. Wizja lokalna obejmowała Pogroszew Kolonię, aż po Święcice w rejonie kanału ożarowskiego. Sprawdzano przepustowość kanału. Widoczna jest potrzeba prac konserwacyjnych tego rowu, niemniej jednak nie ma tam utrudnionego przepływu wody.

Ilość wody jaka spadła w naszym rejonie jest zbyt duża, aby rowy odwadniające mogły sobie z nią sprawnie poradzić.

Urząd Gminy zadbał o posiłki oraz napoje dla strażaków na cały dzień i zapowiadającą się pracowitą noc.   

Raz jeszcze dziękujemy strażakom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w akcję.