Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody na terenie Gminy Stare Babice

udostępnij

W październiku br. zakończyły się prace związane z przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych 6 drzew – pomników przyrody z terenu Gminy Stare Babice, mających na celu jak najdłuższe zachowanie tych obiektów przyrodniczych.

Zabiegi polegały na usunięciu obumarłych, suchych, nadłamanych lub chorych gałęzi stanowiących bezpośrednie zagrożenie oraz na utrzymaniu uformowanego kształtu korony drzew.

Rodzaj zabiegu i jego zakres zależały od stanu fitosanitarnego poszczególnych drzew. Prace zostały wykonane tak, aby nie spowodowały utraty walorów przyrodniczych pomników.

Zadanie pn.: „Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody na terenie Gminy Stare Babice” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 7 119,00 zł.