Szkolenia z Elektronicznego Obiegu Dokumentów

udostępnij

W dniach od 26 października do 03 listopada 2022 roku odbywają się szkolenia z elektronicznego obiegu dokumentów. Szkolenie ma na celu zapoznanie pracowników Urzędu Gminy Stare Babice z  nową organizacją pracy kancelaryjnej, w szczególności z zasadami elektronicznego obiegu dokumentacji. Częściowe odejście od papieru będzie miało przełożenie na zmniejszenie kosztów związanych z wykorzystaniem papierowego obiegu dokumentów. Szkolenie ma również na celu zdobycie przez pracowników administracyjnych nowych umiejętności w zakresie zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentacji w urzędzie, od chwili wytworzenia, aż do przekazania jej do archiwum.