Piknik edukacyjny z zakresu ochrony powietrza

udostępnij

W poniedziałek 15 sierpnia 2022 na Polanie Dwóch Stawów w ramach obchodów Dnia Babic odbył się piknik ekologiczny poruszający tematykę z zakresu ochrony powietrza. Akcja była skierowana do każdej grupy wiekowej, zarówno mieszkańców Gminy Stare Babice, jak i gmin ościennych. Celem jego było upowszechnianie wiedzy i podnoszenie świadomości społecznej w zakresie problematyki ochrony powietrza. Podczas pikniku poruszona została tematyka dotycząca obowiązujących przepisów prawnych oraz kontroli ich przestrzegania (m.in.: uchwały antysmogowej, programu ochrony powietrza). Uczestnicy mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat ograniczania niskiej emisji z gospodarstw domowych, negatywnego wpływu transportu indywidualnego na stan powietrza, zdrowie ludzi oraz uzyskania informacji odnośnie możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania finansowanych z programów gminnych, wojewódzkich, ogólnokrajowych. W ramach zadania pn.: „Piknik edukacyjny z zakresu ochrony powietrza” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego dostępne było sześć stanowisk z zakresu ochrony powietrza: eko pokój zagadek, z którego można było się wydostać po rozwiązaniu zadań związanych z zakresu ochrony powietrza; gokarty solarne (zasilane energią pozyskiwaną z promieni słonecznych); urządzenie – tarcza do rzutu do celu, wskazująca jakie zachowania oraz wybory konsumenckie przyczyniają się do ochrony powietrza; stanowisko eksperckie, gdzie uczestnicy dowiadywali się czym jest smog, skala porostowa, odnawialne źródła energii (OZE); rowery wytwarzające prąd, promujące zrównoważony transport, zachęcające do dbania o czyste powietrze oraz wyścig po czyste powietrze przy wykorzystaniu specjalnego robota – kulki sterowanej joystickiem.

Osobom uczestniczącym w zajęciach edukacyjnych przekazywane były informacje dotyczące przepisów uchwały antysmogowej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2023 r., czyli zakazie użytkowania kotłów na węgiel lub drewno (instalacji na paliwa stałe) niespełniających wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012 oraz zakazie użytkowania kominków, które nie spełniają wymogów ekoprojektu, lub nie są wyposażone w urządzenia ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie. Celem wieloaspektowej i interdyscyplinarnej formy pikniku ekologicznego, w którym uczestniczyli mieszkańcy było uwrażliwienie ich na problemy zagrożenia środowiskowa, uświadomienie o odpowiedzialności za przyrodę oraz zmobilizowanie do czynnego podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

 

Zadanie pn.: „Piknik edukacyjny z zakresu ochrony powietrza” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.