Planowane wyłączenia prądu

udostępnij

PGE informuje o planowanym wyłączeniu prądu 2021-12-01 w godz. 8:00-1o:00 oraz 18:00-20:00 w miejscowości Lipków:

  • ul. Józefa Paschalisa Jakubowicza
  • ul. Karabeli
  • ul. Pogodna
  • ul. Ignacego Mościckiego od 26 i 29 do 200 i 205
  • ul. Rocha Kowalskiego
  • ul. Hetmańska
  • ul. Gwieździsta
  • ul. Kontuszowa od 1 do 25
  • ul. Sportowa

Szczegółowe informacje na temat planowanych wyłączeń: https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia
Pogotowie energetyczne tel. 991