Planowane wyłączenia wody

udostępnij

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o. o. w Starych Babicach informuje, że w związku

z modernizacją sieci wodociągowej

w dniu 20.07.2022 r. w godzinach od 9:00 – 15:00

nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości:

Blizne Jasińskiego

wzdłuż ulicy: Kościuszki od nr 43 do nr 55, oraz od nr 52 do nr 62

cała ulica: Kochanowskiego, Kraszewskiego, Słowackiego, Reja, Prusa, Mickiewicza