Planowane wyłączenia wody

udostępnij

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o. o. w Starych Babicach informuje, że w związku
z modernizacją sieci wodociągowej

w dniu 30 i 31.08.2022 r. w godzinach od 8:00 – 16:00

nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości: 

Lipków

wzdłuż ulicy:

Jakubowicza od nr 92 do nr 110 i od nr 99 do nr 115A 

Mościckiego od nr 60 do nr 68E oraz nr 69