Planowane wyłączenia wody

udostępnij

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o. o. w Starych Babicach informuje, że w związku
z modernizacją sieci wodociągowej

w dniu 08.09.2022 r. w godzinach od 8:oo – 15:oo

nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości: 

Koczargi Stare 

wzdłuż ulicy: Leszczynowa