Planowane wyłączenia wody – Babice Nowe

udostępnij

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o. o. w Starych Babicach informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej w dniu 06.09.2022 r. w godzinach od 800 – 1500 

nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości: 

Babice Nowe 

wzdłuż ulicy: 

 Ogrodnicza (od nr 53 do nr 65 i od nr 62 do nr 78) .