Podsumowanie gminnej zbiórki na rzecz zwierząt

udostępnij

W dniach od 2 listopada do 6 grudnia 2022 r. została przeprowadzona zbiórka rzeczy dla Schroniska w Skierniewicach, gdzie przebywają psy z terenu gminy Stare Babice oraz dla Fundacji Wzajemnie Pomocni, gdzie przekazywane są odratowane dzikie zwierzęta. Dodatkowo dary można było przekazać w niedzielę 4 grudnia na specjalnym stoisku podczas gminnych Mikołajek na Rynku w Starych Babicach.

Odzew mieszkańców gminy Stare Babice na informację o organizowanej zbiórce przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Zebrane dary pozwoliły szczodrze wspomóc schronisko
w Skierniewicach oraz Fundację Wzajemnie Pomocni. Łącznie zebraliśmy ponad 150 kg karmy suchej oraz mokrej, ponad 20 worków z artykułami pościelowymi, kocami, ręcznikami i ściereczkami. Wśród często przekazywanych rzeczy należy także wymienić zabawki dla psów i kotów, szczotki do czesania, obroże, szelki, smycze, legowiska oraz podkłady higieniczne dla zwierząt. Udało się również zebrać kilkanaście kilogramów orzechów włoskich, z których bardzo ucieszyli się podopieczni Fundacji Wzajemnie Pomocni. Zebranych darów było tak dużo, że konieczne były 2 kursy gminnym busem. Samochód za każdym razem miał w całości zapełnioną przestrzeń bagażową. Przekazanie artykułów nastąpiło 9 grudnia 2022 r.

W tym roku tak duży odzew mieliśmy dzięki zaangażowaniu się placówek oświatowych znajdujących się na terenie naszej gminy: Przedszkolu Leśnemu w Mariewie, EduLab Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kwirynowie, Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego, które dodatkowo rozpowszechniły informację o prowadzonej akcji. Jednocześnie zbiórka była prowadzona w Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli przy udziale pracowników domu kultury. Każdy
z wymienionych punktów został wyposażony w pojemniki do zbierania darów, które były kilkukrotnie opróżniane w trakcie trwania zbiórki. Swój wkład miała również młodzież spotykająca się w Domu Kultury w ramach Młodzieżowej Burzy Mózgów, którzy przyczynili się do rozpropagowania swoimi kanałami informacji o zbiórce. Nieodzowną pomocą wykazała się Gminna Rada Seniorów Gminy Stare Babice, która dodatkowo w czasie gminnych Mikołajek przeprowadziła zbiórkę pieniędzy. Z zebranych środków została zakupiona sucha i mokra karma dla psów i kotów.

Z tego miejsca w imieniu wszystkich obdarowanych zwierzaków szczególne podziękowania kierujemy w stronę placówek, w których można było zostawić artykuły: Przedszkolu Leśnemu
w Mariewie, EduLab Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kwirynowie, Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego, Domowi Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli oraz młodzieży spotykającej się w Domu Kultury w ramach Młodzieżowej Burzy Mózgów, Gminnej Radzie Seniorów Gminy Stare Babice, a także każdej osobie zaangażowanej w zbiórkę.

Jeszcze raz dziękujemy za hojność, okazane serce oraz ogromne zaangażowanie. Z pewnością nie była to ostatnia zbiórka na tak szeroką skalę.