Prace projektowe obejmujące rozbudowę ul. Białej Góry zostały zakończone

udostępnij

Zakończyły się prace projektowe obejmujące rozbudowę ul. Białej Góry (od ul. Warszawskiej do ul. Sienkiewicza). Gmina posiada prawomocną decyzję zezwalającą na realizacje inwestycji drogowej.

W ramach projektowanych zmian przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni, budowę chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego, odwodnienia drogi, oświetlenia ulicznego i przebudowę skrzyżowań:

1) z ulicą Warszawską – sygnalizacja świetlna;

2) z ul. Sportową – rondo;

3) z ul. Pogonowskiego – rondo;

4) z ul. Sienkiewicza – wyspy dzielące (azyle).

 

Tu mogą się Państwo zapoznać z planem zagospodarowania terenu:

Rysunek 1;

Rysunek 2;

Rysunek 3;

Rysunek 4;

Rysunek 5.