Podsumowanie programów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”

udostępnij

Gmina Stare Babice uczestniczyła w obu edycjach programu doposażania jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy oraz Internet, niezbędny do realizowania podstawy programowej poprzez prowadzenie lekcji w trybie zdalnym, tj.: „Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 79 988,48 zł przyznanemu jako grant w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” sfinansowano zakup 23 zestawów obejmujących laptopy przenośne, oprogramowanie i niezbędne akcesoria wraz z dostępem do zdalnego Internetu. Grant w wysokości 54 999,90 zł z projektu „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” pozwolił natomiast na zakup 19 takich zestawów komputerowych.

Sprzęt ten został przekazany do 4 szkół podstawowych z terenu gminy Stare Babice celem użyczenia rodzinom, które nie mają możliwości zapewnienia dzieciom sprzętu do nauki zdalnej, w szczególności rodzinom wielodzietnym.

Oba projekty były odpowiedzią na trudną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanego zakażeniami COVID-19, który wymusił naukę w systemie zdalnym i kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych. W związku z ponownie wprowadzonym systemem nauczania zdalnego zakupiony sprzęt jest cały czas wykorzystywany przez uczniów.

Po powrocie do szkół sprzęt będzie mógł być wykorzystywany przez szkoły do realizacji zajęć stacjonarnych, jak również, w razie zaistnienia takiej okoliczności, ponownie do nauki zdalnej.

 

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach