Polski Ład – realizacja zadań w Gminie Stare Babice

udostępnij

Gmina realizuje zadanie pn. „Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice”, które otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach przedmiotowej inwestycji zostaną zrealizowane następujące zadania:

  • budowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Reja i ul. Kościuszki w miejscowości Blizne Jasińskiego;
  • budowa sieci kanalizacyjnej pomiędzy ul. Reja i ul. Kościuszki w miejscowości Blizne Jasińskiego;
  • budowa sieci kanalizacyjnej pomiędzy ul. Piotra Skargi i ul. Okrzei w miejscowości Blizne Jasińskiego;
  • budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Mizikowskiego w Starych Babicach;
  • budowa spinki wodociągowej w ul. Maczka, Kalinowa i Pohulanka w m. Stare Babice;
  • budowa przewodu ciśnieniowego doprowadzającego ścieki do pompowni „Miła”;
  • modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Babicach w zakresie układów automatyki i zasilania energetycznego.

Gmina na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 019 640 zł, natomiast wkład własny wynosi 2 517 544,77 zł, łącznie wartość zrealizowanych zadań wynosi 6 537 184,77 zł brutto. Termin wykonania w zależności od realizowanej części wynosi 300 lub 390 dni od daty zawarcia umowy – umowy zostały zawarte 28 grudnia 2022 r. W pierwszej kolejności będą realizowane zadania 1 – 3, zadania 4 – 6 wymagają najpierw wykonania dokumentacji projektowej, gdyż są realizowane w formule „zaprojektuj wybuduj”.