Informacja w sprawie przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży

udostępnij

Szanowni Mieszkańcy, w związku z pojawiającymi się w social mediach komentarzami, dotyczącymi zaprezentowanej dnia 1 marca 2023 r. (podczas spotkania konsultacyjnego) koncepcji zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży w Starych Babicach, informujemy że:

  • ANKIETA – została aktywowana dnia 2 marca 2023 r. i aby ją wypełnić należy skorzystać z funkcji logowania. Można to zrobić za pośrednictwem profilu zaufanego lub przeprowadzeniu rejestracji konta. Ankieta skierowana jest do Mieszkańców Gminy Stare Babice, a forma logowania umożliwia zebranie wiarygodnych danych i wskazanie faktycznych potrzeb Mieszkańców, bez ryzyka otrzymania danych z fikcyjnych kont;
  • PUMPTRACKzaplanowany został do realizacji na terenie Zielonek-Parcela w ramach rozbudowy kompleksu sportowego GOSIR Stare Babice. Decyzja ta została podjęta w wyniku przeprowadzonych badań geologicznych i hydrologicznych, które wykazały, że działka nr 643/15 położona przy rogu ul. Wypoczynkowej i gen. Władysława Sikorskiego, znajduje się w strefie obszarów z możliwością wystąpienia podtopień. Warunki wodne na przedmiotowym terenie bezpośrednio związane są ze stanem wód gruntowych i sąsiadującym z nią rowem. Ważny również jest fakt, że istniejące warstwy glebowe stanowią niejako “gąbkę” terenową i retencjonują wodę, która spływa z okolicznych, wyżej położonych terenów. Z tego właśnie powodu, działka ta narażona jest na okresowe zalewanie, a tym samym brak możliwości realizacji obiektów wymagających stabilnego podłoża, do których m.in. należy PUMPTRACK.

Aby uwzględnić wszystkie potrzeby i oczekiwania Mieszkańców zgłoszone podczas listopadowego spotkania konsultacyjnego, rozszerzyliśmy teren opracowania o działkę sąsiadującą z Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym w Starych Babicach, a wspomniany PUMPTRACK zrealizowany zostanie na terenie GOSIR Stare Babice.

Wszystkich chętnych, chcących bliżej poznać wspomnianą koncepcję zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży w Starych Babicach zapraszamy tutaj, gdzie można pobrać projekt graficzny w wersji pdf wraz z prezentacją.

Wspomniana powyżej ankieta dostępna jest do niedzieli 19 marca 2023 r.,
pod linkiem: https://starebabice-ekonsultacje.eboi.pl/aktualne-ankiety?projectType=1&isActual=false&page=1&size=10&archiveListPage=1&archiveListSize=10