Pomiary natężenia ruchu

udostępnij

W związku z przygotowywaniem Studium komunikacyjnego Gminy Stare Babice w dniach 29 i 30 marca 2022 r. prowadzone zostały pomiary natężenia ruchu w przekrojach drogowych z podziałem na rodzaje pojazdów. Wyniki pomiarów będą kluczowym materiałem do zbudowania narzędzia obliczeniowego do wykonania prognoz i analiz ruchu oraz dalszych analiz wariantów rozwoju systemu transportowego Gminy Stare Babice. Realizowane studium będzie bardzo ważnym dokumentem wspomagającym proces decyzyjny o rozwoju Gminy Stare Babice.