COM trwają prace przygotowawcze

udostępnij

Dziś rozpoczęły się prace przygotowawcze na budowie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Starych Babicach. Ustawiane jest m. in. ogrodzenie terenu oraz organizowane zaplecze budowy przed rozpoczęciem robót. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj – wybuduj” na podstawie umowy zawartej 12.10.2021 r. pomiędzy Gminą Stare Babice a Konsorcjum Wykonawców BEREDA SP. z o.o. oraz EL-BUD Stanisław Bereda. Zadanie pn.: „Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice” współfinansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Umowa obejmuje budowę budynku jednokondygnacyjnego o powierzchni całkowitej około 600 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą (przyłącza, instalacje itp.), zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową. Obiekt Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego powstaje na działce nr ew. 633/20 oraz 625/3 w Starych Babicach – w pobliżu Szkoły Podstawowej w Starych Babicach. Termin realizacji zadania, tj. uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie został określony na 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W związku z tym, że na części terenu objętego budową parkowały wcześniej samochody informujemy, że teren od parkingu szkolnego w kierunku parku – zostanie wyłączony z użytkowania.

Projekt zagospodarowania terenu