Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa

udostępnij

 

BORG.0012.3.1.2021

Stare Babice, dnia 24 marca 2021 r. 

Zawiadomienie o zdalnym posiedzeniu Komisji

 

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2019 r. poz. 6670), w związku art. 15zzx ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) zwołuję

w dniu  30 marca 2021 r. o godz. 14:00 

zdalne posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zapoznanie się z etapami z zakresu Uporządkowania Gospodarki Wodno Ściekowej
    z wykorzystaniem zewnętrznych funduszy finansowania i uzyskanym efektem ekologicznym z tego tytułu.

   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
(-) Leszek POBORCZYK