Posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej

udostępnij

Stare Babice, dnia 17 listopada 2021 r. 

BORG.0012.2.5.2021

 

 

Informacja o posiedzeniu Komisji

 

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670),
zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 24 listopada 2021 r. o godz. 14:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zapoznanie się z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2021, wydanie opinii na temat „Gminnego Programu Profilaktyki
    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
  2. Podsumowanie roku szkolnego 2020/2021. Informacje na temat wyników egzaminów w klasach 8 szkoły podstawowej. Analiza otrzymanych informacji.
  3. Analiza „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”.

 

 

                                                                                           PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
(-) Radosław KARPIŃSKI