Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

udostępnij

Stare Babice, dnia 17 listopada 2021 r.

BORG.0012.4.9.2021

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Na podstawie Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670)
zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 9:30
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21

 

Temat posiedzenia:

  1. Kontrola wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Stare Babice przez Urząd Gminy w 2021 r.

                                                                                                                                       

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
(-) Krzysztof SZUBA