Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

udostępnij

Stare Babice, dnia 1 grudnia 2021 r.

BORG.0012.4.7.2021

                                 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

 

Na podstawie Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670)

zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej
w dniu 8 grudnia 2021 r. o godz. 9:30

w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21

Temat posiedzenia:

  1. Kontrola poprawności  zawierania  i  rozliczania  umów  o dzieło i umów zleceń zawartych przez Gminę Stare Babice w 2020 roku – omówienie protokołu z kontroli.

 

 

                                                                                                                                        PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

 Krzysztof SZUBA