Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji

udostępnij

                  Stare Babice, dnia 1 grudnia 2021 r.

BORG.0012.6.13.2021

 

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

 

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2019 r. poz. 6670)

 

zwołuję wspólne posiedzenie Komisji

w dniu 7 grudnia 2021 r. o godz. 14:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2022 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2039 – kontynuacja.

 

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=468

 

Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale: https://radni.tv/jednostka/?id=7