Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

udostępnij

Stare Babice, dnia 2 czerwca 2022 r.

                                   

 Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670) zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej  w dniu 8 czerwca 2022 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21

Temat posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Wójta Gminy Stare Babice za 2021 rok, sporządzenie opinii w sprawie wykonania budżetu oraz wniosku absolutoryjnego za 2021 rok.
  2. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy za 2021 rok.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Krzysztof SZUBA