Spotkanie informacyjne Lasów Miejskich – Warszawa

udostępnij

Lasy Miejskie – Warszawa we współpracy z Urzędem Gminy Stare Babice oraz Domem Kultury Stare Babice zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące Planu urządzenia lasu kompleksu leśnego „Las Bemowo”.

Spotkanie odbędzie się 14.06.2022 o godz. 17.00. w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice, przy ul. Południowej 2, Zielonki-Parcela.

Plan urządzenia lasu jest podstawowym dokumentem gospodarki leśnej opracowywanym dla określonego obiektu, zawierającym opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej.

Spotkanie realizuje KRAMEKO sp. z o.o. na zlecenie Lasów Miejskich – Warszawa. Przedmiotem spotkania informacyjno-konsultacyjnego będzie przedstawienie zakresu zaplanowanych prac, terminów i uwarunkowań formalnych, a także metodyki ich wykonania i zatwierdzania.

 

Serdecznie zapraszamy!