Postępowania przetargowe prowadzone przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie na budowę dwóch chodników w naszej gminie

udostępnij

30 listopada 2021 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 898 w zakresie budowy chodnika w km 00+053,00 do km 00+284,00”. Zadanie obejmuje budowę chodnika o długości 235 m po wschodniej stronie ul. Okulickiego w Starych Babicach.

W postępowaniu złożone zostały 4 oferty. Czekamy na wybór oferty najkorzystniejszej i podpisanie umowy.

17 grudnia 2021 r. zostaną otwarte oferty w postępowaniu pn: „Przebudowa ul. Warszawskiej (DW nr 580) w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Wieruchowskiej w  Babicach Nowych”. Zadanie obejmuje budowę chodnika po południowej stronie ul. Warszawskiej.

Zadania będą realizowane na podstawie dokumentacji projektowych, które zostały wykonane przez Gminę Stare Babice jako pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego.

O wynikach obu postępowań będziemy Państwa informować.

szczegóły postępowań:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/532528

https://platformazakupowa.pl/transakcja/530792