Projekt rozbudowy ul. Sportowej

udostępnij

6 grudnia 2021 r. została podpisana umowa na wykonanie projektu rozbudowy ul. Sportowej w miejscowości Zielonki-Wieś. Dokumentacja projektowa będzie obejmowała chodnik pod stronie zachodniej, ciąg pieszo-rowerowy po stronie wschodniej i odwodnienie. Projekt oświetlenia zostanie zlecony ze środków przewidzianych w budżecie gminy na rok 2022, po jego uchwaleniu przez Radnych Gminy.