Potencjał i problemy gmin – badanie potrzeb mieszkańców

udostępnij

Informujemy, że Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” prowadzi badania potrzeb mieszkańców w ramach działań na rzecz rozwoju gmin. Jeśli chcą Państwo wyrazić swoje opinie na temat szans i problemów naszej Gminy, do 10 maja 2023 r. można wypełnić ankietę. Uwagi Państwa są o tyle istotne, że pozwolą na wybór właściwej ścieżki działań Stowarzyszenia na rzecz rozwoju naszej okolicy. Wypełnienie ankiety jest dobrą okazją, aby zasugerować Stowarzyszeniu, co należy poprawić i rozwijać.

Link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/V3P8J9K3R9P5B5K6L.

Można również wypełnić ankietę w papierowej wersji, ankieta w formacie pdf: ANKIETA.

Stowarzyszenie, tworząc Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027, chce poznać Państwa pomysły na rozwój obszaru działania. Dlatego warto wypełnić również dokument „projekt pomysłu – fiszka projektowa” i dostarczyć go do biura Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” na adres: ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów lub wysłać skan na adres mailowy: biuro@lgdkampinos.pl. Plik jest dostępny tutaj.

Termin zgłaszania pomysłów mija 10 maja. Dzięki Państwa pomysłom Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” stworzy strategię, która odpowie na potrzeby sektora społecznego, publicznego i gospodarczego.