Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2022 rok

udostępnij

Drodzy Mieszkańcy, wypełniając wymogi ustawowe przygotowaliśmy „Raport o stanie Gminy Stare Babice za rok 2022”, który dziś mam przyjemność Państwu przekazać. Wzorem roku ubiegłego zawiera on aktywne linki przekierowujące do rozszerzonych informacji. Forma ta spotkała się z Państwa aprobatą, dlatego tym razem również znalazła zastosowanie w naszym opracowaniu.

Za nami rok pełen wyzwań i szeregu działań przeprowadzonych na rzecz naszej babickiej społeczności, a także inicjatyw humanitarnych, będących odpowiedzią na agresję Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Był to czas wdrażania innowacyjnych systemów, a także realizacji nowych, lecz zapowiadanych wcześniej inwestycji. Z roku na rok na ten cel pozyskujemy coraz więcej środków. W 2022 r. łączna wartość zrealizowanych projektów wyniosła ponad 85 000 000,00 zł, a wartość otrzymanego dofinansowania to około 36 000 000,00 zł. Więcej na ten i inne tematy przeczytają Państwo w niniejszym raporcie, którego treść do pobrania znajduje się poniżej.

Debata nad „Raportem o stanie Gminy Stare Babice za rok 2022” odbędzie się na sesji Rady Gminy Stare Babice, która zaplanowana jest na dzień 25 maja 2023 r.

W przedmiotowej debacie biorą udział Radni oraz Mieszkańcy Gminy Stare Babice, którzy złożą pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy, poparte co najmniej 20 podpisami Mieszkańców Gminy.

Zgłoszenie należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, w godzinach pracy Urzędu (wzór zgłoszenia poniżej), najpóźniej do dnia 24 maja 2023 r., czyli dnia poprzedzającego posiedzenie Rady Gminy, podczas której ma być przedstawiony niniejszy Raport.

Zgłoszenia dokonane po 24 maja 2023 roku nie będą rozpatrywane.

Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie nad „Raportem o stanie Gminy za 2022 rok” według kolejności zgłoszeń. Zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40 i 572) liczba Mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

Łączę wyrazy szacunku,
Sławomir Sumka
Wójt Gminy Stare Babice

Raport do pobrania

Wzór zgłoszenia do debaty o Raporcie