Projekt przebudowy ulicy Sobieskiego

udostępnij

Uprzejmie informujemy, że w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 718 (ul. Sobieskiego) na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 (ul. Warszawska) w miejscowości Borzęcin do skrzyżowania z drogą krajową nr 92 (ul. Poznańska) w miejscowości Ołtarzew wystąpiliśmy do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z prośbą o uwzględnienie w projekcie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo i komfort użytkowników drogi, czyli wykonanie:

  1. Skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Sobieskiego jako skrzyżowanie typu „rondo” z czwartym wylotem w kierunku północnym;
  2. Zjazdu z ul. Sobieskiego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym (za myjnią samochodową) umożliwiającego bezpieczny przejazd autobusu szkolnego;
  3. Wydzielonego lewoskrętu z ul. Sobieskiego w ul. Królowej Marysieńki i przejścia dla pieszych na tym skrzyżowaniu;
  4. Wydzielonego lewoskrętu z ul. Sobieskiego w ul. Stefana Batorego i przejścia dla pieszych na tym skrzyżowaniu na dojściu do przystanku autobusowego;
  5. Wydzielonego lewoskrętu z ul. Sobieskiego w ul. Bolesława Chrobrego  i przejścia dla pieszych na tym skrzyżowaniu;

Możliwość wykonania lewoskrętów zostanie zweryfikowana w toku dalszych prac projektowych, m.in. w oparciu o przeprowadzone pomiary i prognozy ruchu.

  1. Oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych;

Równocześnie informujemy, że w trakcie przebudowy zostaną przebudowane tylko istniejące zjazdy do posesji prywatnych.

Jeżeli właściciel posesji chciałby wykonać dodatkowy zjazd lub zjazd w innym miejscu zobowiązany jest wystąpić do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy w Grodzisku Mazowieckim z wnioskiem o lokalizację zjazdu.

Prosimy również o przemyślenie ewentualnego doprowadzenia mediów do działek.

Po wykonaniu rozbudowy drogi nie będzie to możliwe przez cały okres rękojmi (5-7 lat).