Urząd Gminy zapewni dzieciom laptopy do nauki

udostępnij

Szanowni Państwo,

kontynuując podjęte dotychczas działania Urząd Gminy zapewni najbardziej potrzebującym dzieciom  (informacje według wskazań placówek oświaty i GOPS),  z terenu naszej gminy laptopy
z dostępem do internetu, tak aby mogły prowadzić dalszą naukę bez zakłóceń. Wspomniany sprzęt zostanie udostępniony już w poniedziałek.

Powyższe działanie podyktowane jest wprowadzeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany przepisów, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy obowiązują od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

W nadchodzącym tygodniu również poinformujemy Państwa o kolejnych przedsięwzięciach, które są w trakcie realizacji.

Żywimy głęboką nadzieję, że każda z naszych inicjatyw w choć niewielkim stopniu udogodni Państwa funkcjonowanie w tym trudnym dla nas wszystkich okresie.

fot.: pixabay.com