Pracujemy nad Warszawską BIS

udostępnij

W dniu 25.05.2022 r.  w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie z inicjatywy Wójta Gminy Stare Babice odbyło się spotkanie samorządów zainteresowanych realizacją tzw. Warszawskiej BIS.

Po rozmowach z władzami Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki oraz Gminy Leszno wspólnie wystosowaliśmy pismo do Marszałka Województwa Mazowieckiego z prośbą o współpracę w celu realizacji tej inwestycji.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego, Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, M. St. Warszawy, Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, Gminy Leszno oraz naszej Gminy.

Podczas spotkania, nakreślony został plan działań mający na celu zawarcie porozumienia oraz w jego efekcie rozpoczęcia prac nad koncepcją budowy drogi stanowiącej alternatywę dla drogi wojewódzkiej nr 580, przy czym konieczne jest opracowanie nowego dokumentu uwzględniającego aktualne przepisy techniczne, co wyklucza możliwość wykorzystania wykonanej w latach 2010-2014 koncepcji. 

Omówiliśmy odcinek od Warszawy do Gminy Leszno, miała również miejsce rozmowa o dalszym przebiegu drogi – przez Gminę Kampinos do Sochaczewa. Ważnym elementem przyszłej drogi ma być włączenie w układ drogowy na terenie Warszawy, stąd jednym z ustaleń ze spotkania jest wykonanie analizy przez przedstawicieli M. St. Warszawy w zakresie możliwych wariantów uwzględniających m.in. budowany na terenie dzielnicy Bemowo odcinek metra. Należy również wyjaśnić, że koncepcja, o której jest mowa nie oznacza dokumentu „planistycznego” zawierającego ogólny przebieg i opis, a taki, który będzie wykorzystany do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Po jej uzyskaniu będzie stanowiła znaczącą część projektu budowlanego, na podstawie którego Inwestor będzie się ubiegał o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Ze względu na długość odcinka drogi i jej kategorię, przebieg przez teren mocno zurbanizowany, własności nieruchomości i ilość jednostek samorządu terytorialnego, przez których tereny droga ma przebiegać, proces uzgodnień, projektowania i budowy będzie skomplikowany i wieloletni. Jednak brak tak ważnej inwestycji spowoduje, że nasi mieszkańcy będą mieli jeszcze bardziej utrudniony dojazd do Stolicy.

Ważnym elementem przyszłego porozumienia są też koszty, jakie będziemy musieli ponieść w związku z tak dużą inwestycją. Przedstawiciele samorządów obecni na spotkaniu zobowiązali się współuczestniczyć w realizacji tej inwestycji. Miejmy nadzieję, że Zarząd Województwa Mazowieckiego zaakceptuje to zadanie i przyzna środki na jego realizację.

Pragnę Państwa również poinformować, że od początku mojej kadencji z sukcesem pozyskuję środki na budowę dróg w naszej gminie m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę i rozbudowę dróg: 3KDL w Bliznem Łaszczyńskiego, Klonową w Koczargach Starych i Nowych, Ekologiczną w Klaudynie. Warto zaznaczyć, że środki rządowe na budowę dróg były dostępne już od 2008 roku. Nasza gmina z nich nie korzystała. Z dużym zdumieniem obserwuję aktywność w mediach społecznościowych osób, które miały szansę tę inwestycję rozpocząć. Cieszą mnie wszelkie inicjatywy obywatelskie, dlatego zainteresowanych tym projektem zapraszam do kontaktu bezpośrednio ze mną lub z referatem inwestycji gminnych.

Będę Państwa informować na bieżąco o dalszych działaniach w tej sprawie.

Sławomir Sumka

Wójt Gminy Stare Babice

Treść pisma Wójta Gminy Stare Babice z dnia 31.03.2022 r. do Marszałka Województwa Mazowieckiego

PISMO MZDW