Program „Opieka wytchnieniowa” 2021

udostępnij

Stare Babice, 14 grudnia 2020 r.

 

 

 

Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach przystępuje do realizacji
w 2021 roku Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875).

Gmina Stare Babice będzie realizować w 2021 r. moduł I w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”.

MODUŁ I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, niekorzystających z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby w terminie do 28 grudnia 2020 roku, do godz. 17.00  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach ul. Rynek 21.

 

Należy wypełnić Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021  i dołączyć do niej ksero orzeczenia.

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021:
https://stare-babice.pl/wp-content/uploads/2020/12/Karta-zgloszenie-do-Programu-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2021.docx

Dokumenty można przesłać:

  • na adres mailowy tut. Ośrodka: gops@stare-babice.waw.pl
  • zgłoszenie można wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rynek 21

05-082 Stare Babice

  • kartę zgłoszenia i ksero orzeczenia można złożyć w kopercie do urny stojącej przy budynku gminy pisząc na kopercie:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Zgłoszenie do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

lub

  • zgłosić się telefonicznie i umówić  na dostarczenie ww. dokumentów w odpowiednim terminie

nr tel: 22 722 90 11 w godzinach pracy Ośrodka:

poniedziałek od 8.00 do 17.00

wtorek-czwartek od 8.00 do 16.00

piątek od 8.00 do 15.00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 722 90 11 w godz. pracy Ośrodka.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2021 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.