Program opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice

udostępnij

Gmina Stare Babice w 2024 roku będzie realizować „Program opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice”, zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/2024 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2024 roku oraz Ogłoszeniem, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

W załączeniu dokumenty dot. przedmiotowego konkursu ofert:

  1. Uchwała nr XXVII/283/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w latach 2021-2025
  2. Program opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babicew latach 2021-2025
  3. Zarządzenie Nr 38/2024 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2024 roku
  4. Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Babice o konkursie ofert na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2024 roku
  5. Wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym Oferentem na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2024 roku
  6. Oferta